Godziny Przyjęć dyrektora i wicedyrektora

Godziny przyjęć dyrekcji

Przedszkola nr 3 „Jarzębinka” w Śremie:

Dyrektor Jolanta Ratajczak

wtorek: godz. 12.00-14.00

Wicedyrektor Liliana Lachowicz

czwartek: godz. 12.00-14.00