Ramowy rozkład dnia

DZIECI MŁODSZE

7.00 – 7.35 Zabawy dowolne służące realizacji zainteresowań dzieci (manipulacyjne, konstrukcyjne,, tematyczne, dydaktyczne i inne)

7.35 – 7.50 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcje wzrokową i słuchową). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa

7.50 – 8.00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8.00 – 8.15 Śniadanie

8.15 – 9.00 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

9.00 – 9.20 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

9.20 – 10.00 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

10.00 – 11.00 Zabawy dowolne, ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki

11.00 – 11.30 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00 Obiad

12.00 – 12.30 Odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek

12.30 – 13.00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

13.00 – 13.50 Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali

13.50 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku

14.00 – 14.15 Podwieczorek

14.15 – 15.00 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

DZIECI STARSZE

7:00 -7:45 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym.

7:45-7:55 Ćwiczenia poranne.

7:55-8:00 Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.

8:00-8:30 Śniadanie, czynności samoobsługowe.

8:30-9:45 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne i inne.

9:45-10:45 Zadania edukacyjne realizowane z całą grupą w oparciu o podstawę programową wyzwalające aktywność w różnych sferach rozwoju.

10:45- 11:45 Spacery, zabawy dowolne, gry sportowe na świeżym powietrzu.

11:45-12:00 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu, pełnienie dyżurów przez dzieci.

12:00-12:30 Obiad.

12:30-13:00 Ćwiczenia relaksacyjne , słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchowisk, muzyki relaksacyjnej.

13:00- 14:00 Zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, praca indywidualna z dzieckiem, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

14:00-14:15 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

14:15-14:30 Podwieczorek.

14:30- 15:30 Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub słuchanie fragmentów książek. Zabawy rozwijające zainteresowania i uzdolnienia